Varför Gerdins

Varje produkt är unik

Varje kunds kärnverksamhet och produkt är unik, alltså måste vi tillsammans skräddarsy en lösning som passar kundens affärsmodell och långsiktiga strategi för vilka kärnkompetenser som skall utvecklas hos kunden och vilken förmåga som Gerdins skall bidra med. Våra affärsutvecklare hjälper kunden med analys och definition av ett produktivt gränssnitt och tjänsteinnehåll inom följande områden.

vår vison för Gerdins

VÅR IDE

Vi är ett företag med hög kompetens som ska vara våra kunders förstahandsval inom våra verksamhetsområden vill utveckla långsiktiga affärsrelationer/partnerskap stödjer kunden i utvecklingsarbetet har effektiva produktionssystem med såväl egen tillverkning som globala leverantörsnätverk.

VÅR VISION

Genom teknisk utveckling och driven tillverkningskompetens ska vi stärka konkurrenskraften hos våra kunder och deras produkter. Visionen ska bidra till att vi, med lönsamhet och tillväxt, skapar långsiktiga värden för våra kunder, anställda, ägare och andra intressenter och till att bolaget utvecklas.

Våra värderingar

  • KVALITET
  • EFFEKTIVITET
  • ENGAGEMANG
  • TRYGGHET

KVALITET OCH MILJÖ

Målen för Gerdins Cutting Tech är att tillgodose våra kunders behov och att leverera varor, produkter och tjänster som motsvarar kundens avtal, förväntningar och krav. En målsättning för för oss är att producera och sälja produkter och tjänster i enlighet med en hållbar utveckling av vår miljö. Vi är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Miljö och hållbar utveckling

Miljöomsorg är ett kärnvärde inom Gerdins Group. Den skall kännetecknas av effektivt resursutnyttjande, helhetssyn och kontinuerlig förbättring. Därigenom skall koncernens företag få konkurrensfördelar och bidra till en hållbar utveckling.

Resursutnyttjandet innebär bland annat att användningen av energi och råvaror minimeras liksom uppkomsten av avfall och restprodukter. Helhetssyn innebär bland annat att miljöarbetet skall integreras i all verksamhet. Det ska kontinuerligt förbättras genom att vi skapar delaktighet hos våra medarbetare och formulerar, kommunicerar och följer upp tydligt definierade mål.

Teknisk utveckling innebär bland annat att prioritera transportlösningar med låg miljöpåverkan, att kontinuerligt minska bränsleförbrukning, buller och klimatpåverkan och att minimera användning av miljöskadligt material.

BÄTTRE LÖSNINGAR

Gerdins har bred kompetens inom materialval, komponentval, tekniska lösningar, tillverkningsmetoder och produktionsteknik som leder till bättre och mer kostnadseffektiva lösningar. ”Time to Market” har varit ett mantra i decennier. Gerdins kompetens bidrar till att förkorta och minska riskerna i utvecklingsprocessen. Våra kunders framgång är vår framgång och vi frigör tid och resurser för våra kunder så att ni kan bli framgångsrika på er marknad

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer